Belasting betalen over huurinkomsten van uw tweede huis in Zuid-Frankrijk.

Als u een tweede huis in Zuid-Frankrijk bezit en dit verhuurt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belastingverplichtingen met betrekking tot uw huurinkomsten. Hier zijn enkele essentiële punten die u moet weten:

Belastingtarieven: In Frankrijk worden huurinkomsten beschouwd als ‘bénéfices industriels et commerciaux’ (BIC). De hoogte van de belasting hangt af van uw totale huurinkomsten en kan variëren afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om uw specifieke situatie te beoordelen en het juiste tarief vast te stellen. Dat is vaak lastig in een andere taal, Q home heeft voor u een aantal adviseurs die ook de Nederlandse/Vlaamse taal machtig zijn, zodat u gewoon in uw eigen taal de zaken kunt regelen:

RFN
Fiscaal en juridisch advies, accounting en consulting.  Voor Belgische en Nederlandse bedrijven en particulieren met Franse activiteiten. Zeer professionele partij waar u in 3 talen terecht kunt (Nederlands, Engels en Frans)

RFN – Zorgeloos ondernemen in Frankrijk

Frank van Eig (Lorgues)
Mr Frank van Eig is fiscaal-jurist, woont en werkt al jaren in Lorgues, is goed bekend met de Franse en Nederlandse wetgeving.
tel: 00334 98 10 41 45, mob: 00336 75 03 45 23

Mr. Albert Mulder

Nederlands-Franse belastingadviseur gespecialiseerd in: – Frans belastingadvies en fiscale geschillen; – Frans eigendomsrecht; – Franse vastgoedtransacties; – belasting over verhuur van onroerend goed.

French tax and real estate advisor in Lyon – CM-Tax

Verplichte aangifte: U bent verplicht om uw huurinkomsten aan te geven bij de Franse belastingdienst, zelfs als u geen Frans staatsburger bent. Dit moet gebeuren via de aangifteformulieren voor niet-ingezetenen (Formulaire 2042 NR). Zorg ervoor dat u alle benodigde documentatie en bewijsstukken bij de hand heeft om nauwkeurige informatie te verstrekken.

Sociale bijdragen: Naast de inkomstenbelasting kan het zijn dat u ook sociale bijdragen moet betalen over uw huurinkomsten. Deze bijdragen dekken onder andere de ziekteverzekering en pensioenbijdragen. Vaak als het uw tweede huis betreft is dit niet van toepassing omdat u deze Sociale afdrachten al in het land van herkomst afdraagt.

Het is belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van uw belastingverplichtingen met betrekking tot uw huurinkomsten in Zuid-Frankrijk. Door tijdig de juiste stappen te ondernemen en advies in te winnen bij een professional, kunt u ervoor zorgen dat u fiscaal compliant bent en onaangename verrassingen voorkomt.

Wij kunnen als Q Home helaas geen advies geven. In de eerste plaats gezien de wetten en regels zo vaak aan veranderingen onderhevig zijn en in de tweede plaats gezien elke fiscale situatie van iedere eigenaar anders is waardoor het onmogelijk is dit goed in te kunnen schatten.