Met wie heb ik als huurder een contract.

U heeft als huurder een contract met Q Home B.V. bureau voor bemiddeling bij seizoensverhuur gevestigd te: Spoorsingel 44a1, 3033 GM Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Debby Trouw-Le-Febre en/of de heer Folkert Trouw.

Q Home sluit het contract af met huurder in de hoedanigheid van gevolmachtigde namens de eigenaar van een onroerend goed gesitueerd in Frankrijk, welk onroerend goed de eigenaar ter beschikking stelt voor seizoensverhuur (zie Algemene Voorwaarden).

Q Home BV is ingeschreven in de kamer van koophandel te Rotterdam.

KvK nr: 56446063
BTW no: 8521.28.848

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly