Wat doe ik in geval van een klacht over de door mij gehuurde vakantiewoning?

Mocht u een klacht hebben over de door u gehuurde vakantiewoning, dan is de beheerder/eigenaar ter plaatse uw eerste aanspreekpunt. Een klacht dient steeds tijdens uw verblijf, binnen 24 uur na het ontstaan ervan, rechtstreeks aan de contactpersoon ter plaatse te worden gemeld. Zo kan deze zo spoedig en efficiënt mogelijk worden behandeld.
In de voucher die u van ons ontvangen heeft voor aanvang van uw vakantie staan de contactgegevens van deze persoon.

Indien u van mening bent dat na dit contact er niet voldoende gevolg is gegeven aan uw klacht, kan u zich wenden tot de service desk van Q Home op info@qhome.fr.
Gelieve in dat geval ons kenbaar te maken waarom u niet tevreden bent met de reeds geboden oplossing en uw klacht voldoende te staven met informatie en eventuele foto’s.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly