Wat doe ik in geval van een klacht over de door mij gehuurde vakantiewoning?

Mocht u een klacht hebben over de door u gehuurde vakantiewoning, dan is de beheerder/eigenaar ter plaatse uw eerste aanspreekpunt. Een klacht dient steeds tijdens uw verblijf, binnen 24 uur na het ontstaan ervan, rechtstreeks aan de contactpersoon (beheerder/eigenaar) ter plaatse te worden gemeld. Zo kan deze zo spoedig en efficiënt mogelijk worden behandeld.
In de e-mail die u van ons ontvangen heeft een 4-tal weken voor aanvang van uw vakantie staan de contactgegevens van deze persoon.

Indien u van mening bent dat er na dit contact niet voldoende gevolg gegeven is aan uw klacht, kan u zich wenden tot de service desk van Q Home op info@qhome.fr.
Gelieve in dat geval ons kenbaar te maken waarom u niet tevreden bent met de reeds geboden oplossing en uw klacht voldoende te staven met informatie en eventuele foto’s.
We zullen deze dan bekijken en indien wij dat nodig achten herbekijken met de beheerder en/ of eigenaar.

Er zijn echter een aantal zaken waarvoor noch Q Home, noch de eigenaar/beheerder verantwoordelijk kan worden gehouden;

Geluidshinder

Alle vakantiegasten wensen een ongestoorde vakantie te hebben. In Frankrijk gelden dezelfde regels voor geluidsoverlast als thuis. Gelieve rekening te houden met de buren/omgeving en omgekeerd dienen zij ook rekening te houden met u.

Bouwwerkzaamheden in de buurt van het vakantiehuis zijn niet altijd voorspelbaar door de eigenaar of Q Home. In Zuid-Frankrijk liggen bouwterreinen soms meerdere jaren stil en worden dan opnieuw opgestart zonder overleg met de buren van de respectievelijke bouwers. Over het algemeen is in de meeste toeristenregio’s een bouwverbod in juli en augustus. In het laagseizoen gelden deze regels niet. De huiseigenaar en Q Home zijn niet aansprakelijk voor eventuele geluidshinder veroorzaakt door bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving.

Als er een overlast optreed, kan de beheerder of de eigenaar met de respectievelijke werklui/buren bespreken of de geluidshinder kan worden aangepast zodat ze uw verblijf niet storen maar helaas kunnen wij hierover geen garantie geven.

 Tuin en zwembad

Een mooie tuin moet regelmatig onderhouden worden, net zoals het zwembad. Deze wordt periodiek gereinigd en gecontroleerd of het op de juiste zout/chloor- en PH-gehalte is. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de vroege ochtend en op de wisseldagen.

Hou er rekening mee dat overmatig gebruik van zonnebrand of andere lotions het zwembadwater troebel kunnen maken.  Deze crèmes en oliën zijn moeilijk uit het zwemwater te verwijderen en kunnen een sterke invloed hebben op de kwaliteit van het water. Een douche voor het zwemmen of de crème goed laten intrekken minimaal 30 minuten alvorens in het zwembad te gaan, is sterk aan te raden. Ook vragen we de huurders het schepnet te gebruiken om eventueel vuil en bladeren dat door de wind in het zwembad waait te verwijderen zodat de filtering goed blijft werken.

Groot onderhoud aan de tuinen wordt uiteraard gedaan in het voor- en najaar als de villa niet verhuurd is. Tijdens verhuur dienen er kleinere werkzaamheden gedaan te worden zoals gras maaien zodat het terrein netjes blijft. U mag de tuinmannen niet weigeren. Normaal gesproken heeft de tuinman en de zwembadservice een eigen sleutel tot het eigendom (niet van de villa). U hoeft hier niet thuis voor te blijven. Als u hierover vragen heeft, neem u gerust contact op met uw lokale contactpersoon.

Insecten

De hoeveelheid en soort insecten varieert sterk van jaar, seizoen en streek. Over het algemeen kan worden verwacht dat er in landelijke gebieden muggen , wespen of insecten die op wespen lijken te vinden zijn. Deze laatste komen alleen drinken uit het zwembad en zijn niet agressief.  Indien dit u stoort, kan het helpen een emmer water verder van de woning te plaatsen zodat de insecten hier gaan drinken. Aan de kust zijn er meestal minder muggen.

Sommige huizen zijn voorzien van horren, maar niet allemaal, of niet compleet. Als u er bijzonder belang aan hecht, kunnen wij dit voor u navragen bij de eigenaar alvorens uw besluit te maken. Het voorzien van andere muggenwerende middelen is uw eigen verantwoordelijkheid. Die zijn in principe niet aanwezig in de woning.

Indien u een wespennest vindt in of nabij de gehuurde woning, kan u hierover uw lokale contactpersoon aanspreken zodat we kunnen kijken of die verwijderd kan worden. Insecten komen echter vaak van ver (1.5-2km) om water te zoeken, dus vaak zijn de werkelijke nesten lastig te lokaliseren.

Internet

Het aanwezig zijn van internet wordt als een extra service aangeboden en is geen onderdeel van de huurovereenkomst. In de kenmerken van de door u geboekte woning kan u hierover informatie terugvinden. Let op, de werking en de snelheid van internet kan niet worden gegarandeerd, ook al is aangegeven dat het aanwezig is. Het niet of traag functioneren van internet kan noch de eigenaar noch Q Home worden aangerekend. Het internet in Frankrijk is in veel minder drukbevolkte regio’s trager dan in Noord-Europa. Dit gezien een groot gedeelte van het netwerk boven de grond via kabels gaat, die veel gevoeliger zijn voor storing/schade. Tevens liggen de huizen en dorpen veel meer verspreid waardoor de kans op vertragingen of slecht functionerende signalen groter zijn.

Indien u bijzonder belang hecht aan snel internet, dient u dit voor uw verblijf op te nemen met info@qhome.fr zodat wij eventueel specifieke informatie voor u kunnen inwinnen over de woning van uw keuze.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly